BIẾN TẦN

 • Liên hệ

  SINAMICS V20:
  + Mã: 6SL3210-5BE31-1UV0
  + Công suất: 11kW
  + Nguồn: 380-480V 3Pha AC
  + Ngõ vào số: 4 DI
  + Ngõ ra số: 2 DO
  + Ngõ vào analog: 2 AI
  + Ngõ ra analog: 1 AO
  + Truyền thông: Modbus RTU
  + Unfiltered

   

 • Liên hệ

  SINAMICS V20:
  + Mã: 6SL3210-5BE31-1CV0
  + Công suất: 11kW
  + Nguồn: 380-480V 3Pha AC
  + Ngõ vào số: 4 DI
  + Ngõ ra số: 2 DO
  + Ngõ vào analog: 2 AI
  + Ngõ ra analog: 1 AO
  + Truyền thông: Modbus RTU
  + Integrated filter C3

   

 • Liên hệ

  SINAMICS V20:
  + Mã: 6SL3210-5BE27-5UV0
  + Công suất: 7.5kW
  + Nguồn: 380-480V 3Pha AC
  + Ngõ vào số: 4 DI
  + Ngõ ra số: 2 DO
  + Ngõ vào analog: 2 AI
  + Ngõ ra analog: 1 AO
  + Truyền thông: Modbus RTU
  + Unfiltered

   

 • Liên hệ

  SINAMICS V20:
  + Mã: 6SL3210-5BE27-5CV0
  + Công suất: 5.5kW
  + Nguồn: 380-480V 3Pha AC
  + Ngõ vào số: 4 DI
  + Ngõ ra số: 2 DO
  + Ngõ vào analog: 2 AI
  + Ngõ ra analog: 1 AO
  + Truyền thông: Modbus RTU
  + Integrated filter C3 I/O

   

 • Liên hệ

  SINAMICS V20:
  + Mã: 6SL3210-5BE25-5UV0
  + Công suất: 5.5kW
  + Nguồn: 380-480V 3Pha AC
  + Ngõ vào số: 4 DI
  + Ngõ ra số: 2 DO
  + Ngõ vào analog: 2 AI
  + Ngõ ra analog: 1 AO
  + Truyền thông: Modbus RTU
  + Unfiltered

   

 • Liên hệ

  SINAMICS V20:
  + Mã: 6SL3210-5BE25-5CV0
  + Công suất: 5.5kW
  + Nguồn: 380-480V 3Pha AC
  + Ngõ vào số: 4 DI
  + Ngõ ra số: 2 DO
  + Ngõ vào analog: 2 AI
  + Ngõ ra analog: 1 AO
  + Truyền thông: Modbus RTU
  + Integrated filter C3

 • Liên hệ

  SINAMICS V20:
  + Mã: 6SL3210-5BE24-0UV0
  + Công suất: 4.0kW
  + Nguồn: 380-480V 3Pha AC
  + Ngõ vào số: 4 DI
  + Ngõ ra số: 2 DO
  + Ngõ vào analog: 2 AI
  + Ngõ ra analog: 1 AO
  + Truyền thông: Modbus RTU
  + U
  nfiltered

   

 • Liên hệ

  SINAMICS V20:
  + Mã: 6SL3210-5BE24-0CV0
  + Công suất: 4.0kW
  + Nguồn: 380-480V 3Pha AC
  + Ngõ vào số: 4 DI
  + Ngõ ra số: 2 DO
  + Ngõ vào analog: 2 AI
  + Ngõ ra analog: 1 AO
  + Truyền thông: Modbus RTU
  + Integrated filter C3

   

 • Liên hệ

  SINAMICS V20:
  + Mã: 6SL3210-5BE23-0UV0
  + Công suất: 3kW
  + Nguồn: 380-480V 3Pha AC
  + Ngõ vào số: 4 DI
  + Ngõ ra số: 2 DO
  + Ngõ vào analog: 2 AI
  + Ngõ ra analog: 1 AO
  + Truyền thông: Modbus RTU
  + Unfiltered

   

 • Liên hệ

  SINAMICS V20:
  + Mã: 6SL3210-5BE23-0CV0
  + Công suất: 3.0kW
  + Nguồn: 380-480V 3Pha AC
  + Ngõ vào số: 4 DI
  + Ngõ ra số: 2 DO
  + Ngõ vào analog: 2 AI
  + Ngõ ra analog: 1 AO
  + Truyền thông: Modbus RTU
  + Filter C3

   

 • Liên hệ

  SINAMICS V20:
  + Mã: 6SL3210-5BE22-2UV0
  + Công suất: 2.2kW
  + Nguồn: 380-480V 3Pha AC
  + Ngõ vào số: 4 DI
  + Ngõ ra số: 2 DO
  + Ngõ vào analog: 2 AI
  + Ngõ ra analog: 1 AO
  + Truyền thông: Modbus RTU
  + Unfiltered

   

 • Liên hệ

  SINAMICS V20:
  + Mã: 6SL3210-5BE22-2CV0
  + Công suất: 2.2kW
  + Nguồn: 380-480V 3Pha AC
  + Ngõ vào số: 4 DI
  + Ngõ ra số: 2 DO
  + Ngõ vào analog: 2 AI
  + Ngõ ra analog: 1 AO
  + Truyền thông: Modbus RTU
  +  Integrated filter C3

   

 • Liên hệ

  SINAMICS V20:
  + Mã: 6SL3210-5BE21-5UV0
  + Công suất: 1.5kW
  + Nguồn: 380-480V 3Pha AC
  + Ngõ vào số: 4 DI
  + Ngõ ra số: 2 DO
  + Ngõ vào analog: 2 AI
  + Ngõ ra analog: 1 AO
  + Truyền thông: Modbus RTU
  + Unfiltered.

   

 • Liên hệ

  SINAMICS V20:
  + Mã: 6SL3210-5BE21-5CV0
  + Công suất: 1.5kW
  + Nguồn: 380-480V 3Pha AC
  + Ngõ vào số: 4 DI
  + Ngõ ra số: 2 DO
  + Ngõ vào analog: 2 AI
  + Ngõ ra analog: 1 AO
  + Truyền thông: Modbus RTU
  + Integrated filter C3

   

 • Liên hệ

  SINAMICS V20:
  + Mã: 6SL3210-5BE21-1UV0
  + Công suất: 1.1kW
  + Nguồn: 380-480V 3Pha AC
  + Ngõ vào số: 4 DI
  + Ngõ ra số: 2 DO
  + Ngõ vào analog: 2 AI
  + Ngõ ra analog: 1 AO
  + Truyền thông: Modbus RTU
  + Unfiltered

   

 • Liên hệ

  SINAMICS V20:
  + Mã: 6SL3210-5BE21-1CV0
  + Công suất: 1.1kW
  + Nguồn: 380-480V 3Pha AC
  + Ngõ vào số: 4 DI
  + Ngõ ra số: 2 DO
  + Ngõ vào analog: 2 AI
  + Ngõ ra analog: 1 AO
  + Truyền thông: Modbus RTU
  + Integrated filter C3

   

 • Liên hệ

  SINAMICS V20:
  + Mã: 6SL3210-5BE17-5UV0
  + Công suất: 0.75kW
  + Nguồn: 380-480V 3Pha AC
  + Ngõ vào số: 4 DI
  + Ngõ ra số: 2 DO
  + Ngõ vào analog: 2 AI
  + Ngõ ra analog: 1 AO
  + Truyền thông: Modbus RTU
  + Unfiltered

   

 • Liên hệ

  SINAMICS V20:
  + Mã: 6SL3210-5BE17-5CV0
  + Công suất: 0.75kW
  + Nguồn: 380-480V 3Pha AC
  + Ngõ vào số: 4 DI
  + Ngõ ra số: 2 DO
  + Ngõ vào analog: 2 AI
  + Ngõ ra analog: 1 AO
  + Truyền thông: Modbus RTU
  + Integrated filter C3

   

© COPYRIGHT 2018 - BY CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA SCADA
Số 79 Phan Đình Phùng, P.Tân An, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
MST : 1801482406

Vui lòng chờ